06-27744579

De Moarrewei 10
9104 LA Damwald

Grondverzet

BGT is uw partner in grondverzet! Wij verrichten professioneel en zonder zorgen uw volledige grondverzet. Onze werkzaamheden met betrekking tot grondverzet zijn bijvoorbeeld:

Bouwrijp maken bouwgrond

Hieronder wordt verstaan het bouwrijp maken van woonwijken en/of industrieterreinen. Dit werk bestaat dan voornamelijk uit het graven van watergangen, het realiseren van vijverpartijen en het uitvlakken voor de wegen. Ook de riolering aanleggen behoort tot onze diensten.

Groot en klein grondverzet verrichten
Leveren van (geel)zand en grond en verwerken
Alle soorten verhardingen leveren en verwerken

BGT is daarom de geschikte partner als grondverzetbedrijf. Zowel voor bedrijf als particulier. Met onze scherpe tarieven kunnen wij u altijd van dienst zijn.